Menu

Thursday, November 24, 2011

happy thanksgiving gypsies!


3 comments:

kaz said...

Wishing all our US fellow gypsies Happy Thanksgiving from Australia

About Seven Gypsies said...

thank you kaz!!!

Jeyatha said...

Happy Thanksgiving, 7 gypsies.. Thanks for your wonderful contribution to the art society..